+420 241 001 711

ZÁRUKA ÚSPĚŠNOSTI

Zaručujeme úspěšné studium nebo vrácení peněz!

 

Novinka pro žáky všech oborů dálkového a kombinovaného studia pro školní rok 2018/2019.

 

Část zodpovědnosti za vaše studium bereme na sebe. Ze zkušenosti víme, že pokud studiu věnujete svůj čas, tak to spolu zvládneme. A pokud by se to přece jen nepodařilo, vrátíme vám peníze nebo vás necháme zdarma opakovat ročník.

 

________________________________________________________________________________________________

Kompletní podmínky záruky:

Pokud studium žáka ve školním roce 2017/2018 nebude úspěšné a přitom žák:

 • byl ve školním roce 2017/2018 žákem libovolného oboru dálkové či kombinované formy vzdělávání a jednalo se o první rok vzdělávání žáka v dálkové nebo kombinované formě vzdělávání

 • byl přítomen ve škole na vyučování minimálně v rozsahu 80 % doby teoretického vyučování za školní rok 2017/2018. V případě uvolnění žáka z vyučování a hodnocení z některých předmětů z důvodu uznání dosaženého předchozího vzdělání, se k těmto předmětům nepřihlíží a do výpočtu 80 % přítomnosti na teoretickém vyučování se nezapočítávají

 • byl žákem školy minimálně do 31. 8. 2018 a v případě, že mu byly stanoveny opravné zkoušky a nebo mu byl stanoven náhradní termín hodnocení, dostavil se do školy a všechny tyto zkoušky (hodnocení) konal, byť neúspěšně

 • řádně a včas uhradil celé školné na školní rok 2017/2018,

 

může si žák zvolit jednu z následujících možností:

 • bezplatné opakování ročníku v následujícím školním roce

 • vrácení zaplaceného školného na školní rok 2017/2018.

 

Za neúspěšné studium se považuje takové vzdělávání žáka, kdy není žák hodnocen na vysvědčení za 2. pololetí celkovým stupněm hodnocení „prospěl s vyznamenáním” nebo „prospěl” z důvodu hodnocení klasifikačním stupněm “nedostatečný” nebo “nehodnocen”

z některého předmětu teoretického vyučování.

Studium poskytuje Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., která umožňuje získat maturitní vysvědčení komukoliv. Zároveň je největší školou poskytující tento typ studia ve střední Evropě a největším poskytovatelem dálkového i kombinovaného maturitního vzdělávání u nás.

Další informace a veškeré podrobnosti, včetně povinně zveřejňovaných informací, naleznete na webových stránkách školy www.ssgh.cz

Zajímá vás více?
Kontakt

+420 241 001 711

info@ssgh.cz

Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 7:30 do 17:00. 

 • Facebook - Bílý kruh
 • LinkedIn - Bílý kruh
 • YouTube - Bílý kruh
 • Facebook
 • Yotube
 • Linkedin