Navigace Zóna uchazeče Průvodce výběrem studia

Podmínky


PRÁVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA INTERNETOVÉ STRÁNCE

Veškeré informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecnou informaci, nekladou si za cíl být úplnými a detailními informacemi a nejsou právně nikterak závazné.

Pojmem dálkové studium se na těchto webových stránkách rozumí vzdělávání ve střední škole organizované v souladu s § 25 odst. 2 školského zákona v dálkové a/nebo kombinované formě vzdělávání.

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. (dále jen „škola“) neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost těchto informací, jakož i za případné škody vzniklé komukoliv v důsledku jejich použití.

Zveřejnění jakýchkoli údajů čí informací na internetových stránkách školy nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku, změně či zániku právního vztahu mezi školou a jakoukoli osobou a ani nemohou být považovány za jakýkoli příslib učiněný školou.


Přejít na průvodce výběrem studia